Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Propaganda och digital bildredigering.

Skapad 2020-01-23 10:44 i Önnerödsskolan Härryda
Du ska arbeta med bildanalys av olika bildgenrer för att kunna förstå bilder. Området innefattar också praktiskt arbete av olika slag.
Grundskola 7 – 9 Bild
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om propaganda och vilka strategier som används i propaganda. Du kommer också att få grundläggande kunskaper i bildredigering.

Innehåll

Syfte

 

Du kommer att få lära dig om hur propaganda fungerar och vilka strategier som kan användas för att övertyga med bilder.

Du ska också få lära dig grunderna i bildredigering. 

Du kommer få experimentera i bildredigeringsprogrammet.

Du ska också skapa en egen åsiktsbild där du försöker att använda dig av dina kunskaper och förmedla ett budskap. 

Centralt innehåll

 

 Följande uppgifter ligger till grund för bedömningen i arbetsområdet. 

 

Uppgift 1:

En åsiktsbild/propagandabild. Vi kommer att skapa bilden digitalt med hjälp av olika digitala bilder och text. 

För att kunna bli så övertalande och tydlig med ditt budskap som möjligt kommer vi att gå igenom olika strategier för hur propaganda skapas.

Detta är också viktigt att få kunskap i eftersom du får öva din källkritiska förmåga. Det är bra om du försöker att använda dig av de nya strategierna som du lärt dig i den bilden som du skapar.

 

Uppgift 2:

Presentation av din propagandabild där du berättar hur du har tänkt. 

 

Uppgift 3:

Bildanalys/ prov på propaganda och strategier för att förmedla budskap med hjälp av bilder. . 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: