Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björkens Mål och utvecklingsplan Barns delaktighet och inflytande VT -20

Skapad 2020-01-23 13:00 i Hökmossens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål gällande digitalisering.

Innehåll

 Avdelning

Björken

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för sin miljön i förskolan.

 

Nuläge

Ett ständigt pågående arbete i verksamheten. Lära barnen att ta ansvar för  sina egna handlingar. 

Vi är lyhörda för barnens tankar och behov i miljön. Vi uppmuntrar  att ta ansvar för miljön runtomkring oss.

I dags läget så slängs saker.

Utveckling pågår när barnen

När vi ser att barnen ta till sig den kunskap vi ger de. 

Att de är rädda om miljön på förskolan både ute och inne.

Är självständiga och ansvarstagande, kan också berätta för kompisarna om vikten av att ta ansvar.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Lära barnen och visa var vi lägger mjölkkartonger, plast, papper, vad vi lägger i gröna påsen  och varför. Vad vi lägger i den vita påsen på avdelningen.

Säga till barnen att vi är rädda om saker, inte kastar, sparkar mm.

Att vi är bra kompisar.

Ta fram en flanosaga om miljö och sopor.

Bekräfta barnen att de har fått inflytande när de väljer sagor, sånger mm. Vi sätter ord på barns möjlighet till barns inflytande. 

Vi påvisar att de har varit med och bestämt vid samlingen.

Så här ska vi följa upp

Observera barnen i leken.

Göra flanosagan med jämna mellanrum för att se om barnen har uppfattat hur man sorterar.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: