👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmrecension

Skapad 2020-01-23 13:09 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola F Engelska
Vi arbetar med texter och talat språk från olika medier och använder materialet i egen produktion och interaktion.

Innehåll

Ur läroplanen:

- Välja texter och talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i egen produktion och interaktion.

- Redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Så här gör Du!

1. Översätt de ord och fraser som är nya för dig ur den engelska "lathunden" nedan. Dessa fraser är typiska för just samtal kring filmer. Kopiera in dem i ett nytt dokument kopplat till uppgiften och skriv sedan även den svenska översättningen.

2. Använd dig av de nya fraserna du lärt dig och använd dig av dem i din muntliga recension av filmen "Mr. Beans semester". Den gör ni i par som ni sitter två och två. Recensera filmen muntligt för varandra och testa att använda några av de ord och fraser som du lärt dig.

Useful phrases in English that you can use:

Phrases for Writing/talking about a film review


Kind of film (genre)

- Drama
- action film
- thriller
- comedy

Producer: the Movie is produced by …

Director: a film directed by …

Screenplay… from a screenplay by …

Setting ..it is set in …

Actors/characters.. well acted.. does a very good job as …

The performances in …
… are excellent...
… gives the part much personality
… adds a lot to the film
… is absolutely remarkable/especially memorable as …

Plot/story
amusing, boring, cliched, confusing, entertaining, exciting,
melodramatic, thrilling, unbelievable
develop a story
One of the most surprising moments in the film occurs when …

The film contains a few funny bits.
… full of humorous moments
The film gets extremely dramatic in places.
powerful scenes
final scene
The film is close to reality.

Evaluation
a must-see/a smash hit
a box-office success/failure
an audience pleaser
well worth seeing
not to be missed
a moving production/an emotionally strong film
a truly great piece of filmmaking
a skilful piece of filmmaking
an impressive debut
a very moving portrayal
I definitely recommend this film to everybody …
The film is a worthwhile watch.
On a scale from zero to five, I give this film a five.
The film literally brought tears to my eyes.
I highly/strongly/definitely recommend the film.
If you like …, this is the film for you.
If you found films like … or … compelling then be sure to give … your full
attention.
I certainly wouldn’t recommend the film, because …
I’m afraid … is a complete waste of time and money.
It’s a film that will change the way you think about …
I was impressed by …Adjectives you could use
action-packed, amusing, badly acted, balanced, beautiful, (extremely)
boring, breathtaking, captivating, compelling, complex, (totally/slightly)
confusing, contrived, disappointing, enigmatic, enjoyable, entertaining,
exciting, fantastic, (totally/rather) far-fetched, (truly) fascinating, funny,
gripping, hilarious, humorous, inspiring, lousy, manipulative, masterful,
perfect, poignant, powerful, (un)realistic, ridiculous, romantic, overacted,
overrated, overwhelming, (im)perfect, predictable, provocative, silly,
stupid, surprising, super, tense, unbelievable, unoriginal, (highly)
uplifting
When writing a film review, use words and phrases from the list.
You can add expressions from film reviews you have read.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9