👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4B

Skapad 2020-01-23 13:39 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 Matematik
Under den här perioden kommer vi att arbeta med Favorit matematik 4B

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • tal i bråkform, addition och subtraktion
 • tal i decimalform, addition och subtraktion
 • enheter, längd, vikt och volym
 • stora tal, multiplikation och division
 • geometri, koordinatsystem och symmetri
 • problemlösning

 Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:

 • arbeta med läromedlet Favorit matematik
 • arbeta enskilt och i grupp
 • lyssna och delta i gemensamma genomgångar
 • arbeta praktiskt med laborativt material 
 • lösa och diskutera problemlösningsuppgifter enskilt och i grupp.

Vad kommer bedömas?

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda de begrepp som anknyter till arbetsområdet.
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter

Hur ska du visa vad du kan?

Du får visa vad du kan dels när du arbetar i boken, vid muntliga diskussioner och genom diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favorit matematik 4b

kapitel 1
Tal i bråkform.
tal i bråkform
lika stora bråk
tal i blandad form
addera bråk
subtrahera bråk
ta ut delar av tal
kapitel 2
Tal i decimalform.
från bråk till decimaltal
tiondelar
addera decimaltal
subtrahera decimaltal
hundradelar
addera och subtrahera decimaltal med uppställning
kapitel 3
Enheter, längd, vikt och volym.
millimeter till meter
meter till kilometer
gram till hektogram
milliliter till liter
kapitel 4
Stora tal.
tiotusental
hundratusental
jämföra heltal
avrunda till närmsta tusental
multiplikation med uppställning
division med uppställning
kapitel 5
Geometri, koordinatsystem och symmetri.
parallella linjer och linjer som skär varandra
triangel och fyrhörning
punktens koordinater
koordinatsystem
symmetri
spegling mot en linje
spegling mot en punkt
problemlösning
Tolka muntlig och skriftlig information
Beskriva hur du löser en uppgift
Välja en lämplig metod
bedöma rimligheten i ditt resultat