Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik

Skapad 2020-01-23 13:46 i Lingenässkolan A Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 8 Motorik
Undervisningen ska utveckla säkerheten i vatten såsom simtag samt säkerhet vid vistelse i närheten av vatten.

Innehåll

Syfte

 

 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen.
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet. 

Lärandemål

Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)

 

Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus
och utomhus. Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll. Eleven
kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter. Dessutom deltar eleven i
olika former av vattenaktiviteter. Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av
rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan
och förebygga skador. Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan
fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar
då i att följa allemansrättens regler. Eleven deltar i kommunikation om hur man
kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt
genom att visa igenkännande och samspela.


Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)


Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus
med medvetna och avsiktliga rörelser. Eleven utför rörelser på ett funktionellt
sätt med balans och kroppskontroll. Eleven kan genomföra lekar, danser och andra
rörelseaktiviteter och följa några regler. Dessutom genomför eleven olika former av
vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten. Eleven kan kommunicera om och beskriva
betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga
skador. Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning
och självbild. Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband
mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet
och hygien. Eleven använder kunskaperna i olika situationer.
Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika
förhållanden och följer allemansrättens regler. Eleven kommunicerar om och ger
exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter
inomhus och utomhus. Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt. 

Undervisning

 

I undervisningen kommer du att:

Vistas i naturen och delta i allemansrättens regler kring växter och djur.

Cykla och gå till aktiviteter utanför skolan.

 

Simma 2 gånger/ vecka och träna på simtagen.

 

Arbeta med material kring kropp, mat och hälsa.

Arbeta med material om säkerhet och olycksrisker. 

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Välja rätt kläder efter väderlek när du vistas ute.

Delta i att följa allemansrätten när du är ute i naturen.

 

Träna på och utveckla simtagen.

 

Delta i samtal om olycksrisker.

Delta i samtal om mat och hälsa. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  1-9
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: