👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mässmonter i Kupolen

Skapad 2020-01-23 13:49 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Utställningsdesign
Nu är det dags att uppdatera era montrar inför UF-mässorna på Kupolen.

Uppgifter

 • Uppdatera monter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Arbete med butiks- och fönsterexponeringar, utställningar, mässor och event.
  Uts  -
 • Framställning av idéer med hjälp av skissmetoder och två- och tredimensionella modeller.
  Uts  -
 • Två- och tredimensionellt skapande.
  Uts  -
 • Matchning och koordinering.
  Uts  -
 • Färglära och olika textframställningar.
  Uts  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom ett eller flera områden för butiks- och fönsterexponeringar, utställningar, mässor och event. I arbetet tar eleven med säkerhet fram idéer med hänsyn till den tänkta målgruppen och det budskap som ska förmedlas. Eleven presenterar dem med hjälp av skisser och två- och tredimensionella modeller. Eleven realiserar efter samråd med handledare sina idéer i en exponering eller utställning som är av god teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet matchar och koordinerar eleven med säkerhet produkter och miljöer utifrån egna och givna kriterier. Dessutom arbetar eleven efter samråd med handledare med färgsättning och textframställning. I arbetet använder eleven med säkerhet digital teknik och teknisk utrustning. Vid behov gör eleven anpassningar under arbetets gång.
  Uts  A
 • Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom ett eller flera områden för butiks- och fönsterexponeringar, utställningar, mässor och event. I arbetet tar eleven med viss säkerhet fram enkla idéer med hänsyn till den tänkta målgruppen och det budskap som ska förmedlas. Eleven presenterar dem med hjälp av skisser och enkla två- och tredimensionella modeller. Eleven realiserar i samråd med handledare sina idéer i en exponering eller utställning som är av tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet matchar och koordinerar eleven med viss säkerhet produkter och miljöer utifrån egna och givna kriterier. Dessutom arbetar eleven i samråd med handledare med färgsättning och textframställning. I arbetet använder eleven med viss säkerhet digital teknik och teknisk utrustning.
  Uts  E
 • När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt och nyanserat på vilket sätt exponeringen eller utställningen är anpassad till målgruppen och hur väl den förstärker budskap och upplevelser. Dessutom motiverar eleven med nyanserade omdömen de val som har gjorts under arbetet och ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
  Uts  A
 • När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt på vilket sätt exponeringen eller utställningen är anpassad till målgruppen och hur väl den förstärker budskap och upplevelser. Dessutom motiverar eleven med nyanserade omdömen de val som har gjorts under arbetet.
  Uts  C
 • När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven översiktligt på vilket sätt exponeringen eller utställningen är anpassad till målgruppen och hur väl den förstärker budskap och upplevelser. Dessutom motiverar eleven med enkla omdömen de val som har gjorts under arbetet.
  Uts  E