👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi åk 5

Skapad 2020-01-23 13:51 i Vessigebroskolan Falkenberg
Vi arbetar med grundläggande kemi och tränar på att göra undersökningar och dokumentera.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Under vårterminen kommer du att få lära dig grunderna inom kemi. Vi kommer att arbeta med kemiska egenskaper samt att göra undersökningar där vi kommer att dokumentera, jämföra och dra slutsatser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetet kring grundläggande kemi är att du ska utveckla förmågan att:
- Använda olika begrepp inom kemi. 

- urskilja olika materials egenskaper och hur man kan sortera med hjälp av denna kunskap.

- Urskilja olika typer av faropiktogram och hur man kan skydda sig.  

- genomföra och dokumentera undersökningar

Bedömning - vad och hur

 • Jag kommer bedöma:
 • hur du genomför dina undersökningar
 • hur du resonerar om dina resultat
 • hur du förklarar och beskriver kemiska begrepp
 • din dokumentation av dina undersökningar

Hur ska det bedömas:

 • fortlöpande under lektionstid
 • kunna redovisa och diskutera sina kunskaper i grupp 
 • i skriftlig form

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Samtala i helklass och i grupper
 • Titta på film
 • Experimentera och göra undersökningar
 • Läsa, söka och skriva fakta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6