👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinosaurier

Skapad 2020-01-23 13:59 i Levene förskola Vara
Förskola
Med barnens intresse och funderingar som utgångspunkt undersöker vi dinosauriernas värld från ägg till fossil.

Innehåll

Bakgrund

På avdelningen finns ett stort intresse för dinosaurier. Vi har därför valt att fördjupa våra gemensamma kunskaper kring dessa förhistoriska djur.

 

Metod

Med barnens funderingar som utgångspunkt undersöker vi dinosaurier, deras levnadssätt och egenskaper. Detta gör vi bl a genom diskussioner, informationssökande, digitala medier, lek och skapande. Barnen ges möjlighet att dokumentera aktiviteter och alster på olika sätt för att vara delaktiga i att belysa vad vad de tycker är intressant och/eller viktigt. 

 

Mål

Ge barnen möjlighet att känna sig delaktiga och att de har inflytande över den dagliga verksamheten och undervisningen som bedrivs i den. 

Utveckla sin reflektionsförmåga samt att kunna ge uttryck för idéer och funderingar.

Ge barnen möjlighet att på ett lustfyllt sätt utforska och vidareutveckla sitt intresse kring dinosaurier genom bl a ny begrepp.

Ges möjlighet att förstå sin omvärld på olika sätta samt se samband mellan djur och natur nu mot då. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18