Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2020-01-23 14:11 i Lingenässkolan A Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 8 Kommunikation
Läsa olika typer av texter och samtala om det lästa samt svara på konkreta frågor. Lyssna på högläsning och högläsa själv för personalen.

Innehåll

Syfte

samspela med andra.

tolka olika former av kommunikativa uttryck.

söka information från olika källor.

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Lärandemål

 • Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9
  (efter elevens förutsättningar)


  Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor
  i kända sammanhang och miljöer. Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom
  att samspela i kommunikationen.
  Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande
  berättelser. Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända
  och vad som har hänt. Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg
  för att förmedla sig. Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget
  relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Undervisning

Låna böcker på biblioteket.

Läsa olika typer av texter.

Samtala kring texter du läst.

Lyssna på texter.

Arbeta med lärobok. 

 

Delta i morgonlektion i grupp och hålla i morgonlektion. 

 

Arbeta med lärobok i engelska.

 Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Samtala kring text du har läst. Återberätta och svara på konkreta frågor. 

Läsa olika typer av texter, t.ex faktatexter och tolka det lästa. 

Lyssna på texter.

 

Samspela med andra elever i grupp.

Prata inför andra elever i grupp.   

 

Arbeta med material på engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: