👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-01-23 14:27 i Nybble förskola Flen
Förskola
I december 2020 arbetar alla avdelningar på Nybble förskola strukturerat med att stimulera barnens matematiska språk.

Innehåll

Innehåll

Under veckorna 5,6 och 7 använder vi oss av matematik i förskolan från Natur och kultur.

Aktivitet samling: vi tränar former och mönster, kvadrat och cirkel. 
Aktivitet utevistelse: vi tittar på trafikmärken i vår närhet.

Aktivitet IKT: vi tittar på trafikmärken på dator och Ipad.

Ansvarig: Alla pedagoger på Björken

Grupp: Hela barngruppen

Material: matematik i förskolan från Natur och kultur

Nulägesbeskrivning: Vi pedagoger använder ett matematiskt utvecklat språk i både vardag och i planerade situationer och även utemiljön.

Syftet är att synliggöra vilka begrepp som finns i barnens vardag.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
    Lpfö 18