👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantjakten åk 2

Skapad 2020-01-23 15:25 i Hågadalsskolan Uppsala
Ett arbete med läseboken och arbetsboken Diamantjakten av Mats Wänblad.
Grundskola 2 Svenska
Vi får följa eleverna Asta, Bea och Cesar som skickar ut en nalle i världen. Vad de inte vet är att Beas mamma gömt en diamantring i nallen. Vi får i berättelsen följa med på Nalles spännande äventyr och barnens försök att att få tillbaka nallen och mormors diamantring.

Innehåll

Tid

Läsåret 18/20

Arbetssätt

Vi kommer att;
-  arbeta med läseboken Diamantjakten med tillhörande arbetsbok. Varje vecka har vi en läs- och skrivläxa som hör till boken.
-  föra samtal om textinnehållet tillsammans 
-  läsa och svara på frågor
-  arbeta med olika sorters texter som exempelvis faktatext och berättande text
-  träna på att skriva artiklar, tankekartor, brev.
-  öva på några ordklasser, verb, substantiv och adjektiv
-  öva på vokalerna och skilja på hårda och mjuka.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du arbetar på lektionerna, lyssna på när du läser och läsa det du skriver. Under året kommer vi också göra diagnoser för att utvärdera och stämma av.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3