👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott- och hälsa åk 1-3

Skapad 2020-01-23 15:32 i Hågadalsskolan Uppsala
Idrott och hälsa är ett ämne där eleverna är fysiskt aktiva och utvecklar sin allsidiga rörelseförmåga. Det ger också kunskaper om sambandet mellan rörelseaktiviter och välbefinnande och hälsa. Undervisningen i ämnet bidrar även till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Det är viktigt att vi redan från början tränar vår förmåga att visa hänsyn till varandra. Respektera varandra både i omklädningsrum och idrottshallen. Vi strävar efter att ha roligt tillsammans och på ett lustfyllt sätt träna vår förmåga att samarbeta med varandra. Genom samarbetsövningar/lekar, lagsporter, hinderbanor både utomhus och inomhus tränar vi vår förmåga samspela med varandra.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Undervisningen ska syfta till att eleven utvecklar allsidiga rörelseförmåga och sitt intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen.

Innehåll

Du kommer att få lära dig att:

 • Det är viktigt med rörelse för att må bra.
 • Berätta hur det känns efter att du varit i rörelse; fysiskt aktiv.
 • Leka och prova på olika träningsformer.
 • Förstå hur man visar hänsyn i lekar och spel.
 • Förstå hur viktigt det är att tänka på säkerhet.

Hur ska vi lära oss detta: 

Genom att...

 • Prata om rörelsens betydelse för hälsan (lära dig ord och begrepp).
 • Leka, dansa, orientera, prova på olika träningsformer; få känna det vi pratar om.
 • Prata om hänsyn och säkerhet. Aktivt få visa att du kan det.
 • Du får lära dig regler och använda dem i samarbetsövnmingar och lekar.

 

Du ska visa att du kan detta genom att:

 • Vara med och prata, ställa frågor och diskutera - visa att du känner till vad som påverkar hälsan och på vilket sätt (ord och begrepp).
 • Prata om egna upplevelser.
 • Vara med under lektionerna och visa rörelser där du använder alla kroppsdelar både med hjälp av redskap och material som finns i idrottshallen och med hjälp av din egen kropp med balans, styrka, smidighet och uthållighet. 
 • Visa att du lär dig regler och att du kan använda dessa.

 

Bedömning av dina kunskaper och ditt arbete kommer att ske under idrottslektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6