👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva sagor

Skapad 2020-01-23 16:02 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Svenska
I en saga har du möjlighet att skriva om något spännande, roligt, magiskt, talande djur eller kanske något spöklikt. Låt fantasin flöda på ett tydligt och beskrivande sätt!

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

- Läsa och lyssna på sagor.
- Sammanfatta och återberätta sagor.
- Skriva egna sagor.
- Meningsbyggnad och stava vanligt förekommande ord.
- Få och ge kamratrespons.

Hur ska vi arbeta?

 • förbereda sagan genom att göra ett "berättelsebro"
 • bearbeta din berättelse och göra den ännu bättre
 • läsa någon annans berättelse och ge återkoppling
 • kombinera text med bild som gör berättelsen mer intressant
 • arbeta enskilt och i grupp

Vad ska du lära dig?

 • bygga upp en saga med tydlig inledning, ett händelse och avslut
 • beskriva typiska drag i en saga, t ex magi, talande djur
 • meningsbyggnad och stava vanligt förekommande ord
 • att bearbeta din text och förbättra den utifrån respons
 • ge kamratrespons
 • att kombinera texten med bilder

Hur ska du visa att du lärt dig?

- Du visar din förmåga genom din text och i samtal med lärare.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3