👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing an essay about a role model

Skapad 2020-01-23 17:18 i Skarpatorpsskolan Stockholm Grundskolor
Detta är en planering för att träna på att skriva skönlitterära texter. Där eleverna får träna på ett steg i taget för att sedans skriva en hel novell.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Most people will have to write an essay later on. To write an essay could feel a bit tricky. Thats why we will start practising already now. You will practice to write a five paragraph essay. Remember: We all have to fall before we can walk.

Innehåll

Sammanfattning av arbetsområdet: 

Vi ska arbeta med:

 • Sakprosa text

Vad ska du lära dig?

Du lära dig: 

 • Att kunna skriva en essay på engelska 
 • Att beskriva och berätta om personer på engelska

Hur ska du visa att du lärt dig?

Genom arbetsprocessen och det färdiga arbetet. 

 

 

Wednesday 22/1 

Lecture: What is a five paragraph essay? How to write the introduction, paragraph 1

Work: Choose a rolemodel from the english speakin world, to learn more about. 

 

Monday 27/1 

Lecture: How to write the body, paragraph 2-4. 

Work: We write together 

 

Wednesday 29/1

Work: Start researching for your essay. 

 

Monday 3/2

Lecture: How to write the conclusion, paragraph 5

Work: Resarch

 

Wednesday 5/2 

Lecture: Information sourses 

Work: Research 

 

Monday 10/2

Work: write introduction 

 

Wednesday 12/2 

Work: write body (paragraph 2) 

 

Monday 17/2 

Work: write body (paragraph 3)

 

Tuesday 18/2

Work: write body (paragraph 4) 

 

Wednesday 19/2

 

Work: write the conclusion  

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

En
Engelska: Skriva P

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur och styckeindelning
Texten saknar struktur och stycken Innehållet blir svårförståeligt, inledning och avslutning saknas.
Texten har viss struktur och det finns försök till styckeindelning. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning samt styckeindelning.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Texten blir innehållsrik genom relativt tydliga person och miljöbeskrivningar.
Med hjälp av till tydliga och utvecklade personbeskrivningar och miljöbeskrivningar blir texten innehållsrik och intressant.
Meningsbyggnad
Texten visar stora brister i meningsbyggnaden. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten visar stora brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen.
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.