Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Djuren på vintern

Skapad 2020-01-23 17:34 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Vi kommer att att arbeta med och lära oss om djuren på vintern.
Grundskola F
Vi ska ta reda på vad olika djur gör när vintern kommer.

Innehåll

Kort om temaarbetet:

Året är indelat i fyra olika årstider. Vi ska lära oss hur det ser ut i naturen, hur den förändras och vad som händer med djur och växter under året, men med ett större fokus på vintern. 


På ett undersökande arbetssätt kommer vi att arbeta med djuren på vintern. Temat börjar med att vi tillsammans i klassen gör en VÖL tabell där vi kartlägger elevernas nuvarande kunskaper och vad de vill ta reda på. 

Vi kommer att arbeta i små grupper där eleverna fokuserar på ett djur var och letar upp fakta. 

Tillsammans bygger vi upp ett vinterlandskap där elevernas djur flyttar in. 

Som en presentation av det eleverna lärt sig kommer de att erbjudas olika sätt förmedla kunskaperna. Exempelvis green screen film, stå framför klassen och hålla föredrag eller stop motion film. 

Du kommer att arbeta med ...

 • årstiderna: Hur vet man att det är vår? vinter? sommar? höst?
 • Begreppet fakta. Vad är det?
 • hur man känner igen årstider i naturen?
 • djur och växter i närmiljön.
 • djur och växters livscykler och anpassningar till årstider.
 • enkla näringskedjor och ekosystem.

Hur ska vi lära oss detta?

 • läsa/söka för att hitta fakta
 • titta på film
 • dokumentera det vi upptäcker genom att rita, måla och skriva
 • läsa fakta om och undersöka djuren på vintern
 • skriva fakta
 • skapa på olika sätt
 • använda digitala hjälpmedel
 • sjunga om årstiden och om djuren
 • Samarbeta med andra i smågrupper 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: