👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sniglarna VT 2020

Skapad 2020-01-23 17:52 i 093051 Förskolan Brunnsmästaren Stockholm Norrmalm
Förskola
Ny termin - Pedagogernas förberedelser inför vårterminen.

Innehåll

Tid: JANUARI

 
Hur startar vi upp projektet igen efter jul?

Reflektera kring följande frågeställningar, använd er av analysen kring Uppföljning 2 för er planering.

Formulera era tankar:

1. Fundera om projektplanen behöver ändras, förtydligas eller skrivas om?

- Vårt målområde är:

- Vårt syfte är:

- Vår metod är:

- Pedagogerna frågeställning (generativ fråga) är:

- Andra frågor:

- Läroplansmål (högst fyra st.):

- Förmågor som vi vill att barnen ska utveckla under projektet:

2. Behöver vi backa tillbaka till höstterminens arbete? Göra återblickar med barnen?'

Carina ska göra en Power Point presentation och visar för barnen.

3. Fundera på om det behövs några nya "triggers"?

4. Är det något vi vill förändra, fördjupa eller bredda i vårt projekt?

5. Använd er av de återkommande didaktiska frågorna för att planera er undervisning.

 

Skriv en plan kring hur ni startar upp projektet igen efter jul

6. Skicka ut projektplanen igen till era familjer om ni ändrar i den

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Ej klart, Reflektion och analys, Uppföljning 3