Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skills 5 Unit 3

Skapad 2020-01-23 17:59 i Sollebrunns skola Alingsås
Skills åk 5
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer att arbeta med läroböckerna Skills textbook och workbook för åk 5. Här kommer vi att arbeta med Unit 3: kapitel 7,8 och 9 Vi kommer att arbeta på olika sätt och öva på läsa, höra, tala och skriva engelska. Vi bygger upp ord, fraser och grammatik. Vi kommer att skriva egna texter.

Innehåll

Skills Unit 3,  åk 5

Skills är indelad i 4 Units och varje Unit  innehåller 3 kapitel och en skrivuppgift.

Unit 3 innehåller  chapter 7, 8 och 9 och handlar om : At the sugar shack , Eating out, Big, bold and beautiful, grammatik - läsa, lyssna, tala och skriva i preterium 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Läsa     - Jag kan läsa och förstå enkla berättelser i preterium.

Höra     -  Jag kan förstå när någon berättar i preterium.

Skriva  -  Jag kan skriva en enkel berättelse i preterium.

Tala     -  Jag kan berätta en enkel berättelse i preterium.

Undervisningens innehåll

Vad?

Chapter 7: At the sugar schack

Chapter 8: Eating out

Chapter 9: Big, bold and beautiful

  

Vi ska arbeta med textbook.

Vi ska arbeta med workbook.

Vi ska arbeta med digitala övningar.

Du ska lära dig:

 • nya ordgrupper : frågeord, restaurangord, ord i naturen
 • använda genitiv (Kimś  brother)
 • använda did - didn't 
 • använda sammanbindningsord (first, then, next...)
 • Läsa och lyssna och förstå berättelse i preterium
 • Tala - berätta en enkel berättelse i preterium
 • Skriva en berättelse i preterium.

 Hur?

 • Vi tittar på bilder och läser texter och tittar på nya ordgrupper för att bygga upp  ordförrådet.
 • Vi läser/lyssnar texter enskilt/tillsammans/övningar digitalt och lär oss de nya ordgrupperna och tittar på hur texten är uppbyggd.
 • Vi övar på att på att tala  med hjälp av bilder i workbook.
 • Vi läser  högt/tyst och lyssnar till berättelser via digitala övningar.
 • Vi skriver berättelser i preterium  med hjälp av workbook.
 • Vi övar på grammatik kopplat till texten i textbook genom att lära oss fraser och vi  skriver text med innehållandes verb och adjektiv som tillhör Unit 3.
 • Vi får stödstruktur i form av checkpoints till skrivaruppgiften "The power to describe" - choos a day to write about. Du ska sedan redovisa din berättelse för en klasskamrat.

  

Detta kommer bedömas - Din förmåga ...

- att tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

-på hur du kan formulera dig och kommunicera i tal och skrift och använda dig av nya ord samt verb i  preterium

Bedömningen sker genom:

 • Samtalsövningar
 • Skrivuppgifter
 • Digitala övningar
 • Hörövningar
 
 
 

 Hjälp för denna sida

Om Unikum

Sveriges största webbtjänst för samarbete kring mål, planer och kvalitet i förskola och skola.

Om Unikum

Kontakta oss

Nyheter från Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: