Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min kropp Salvian

Skapad 2020-01-23 18:25 i Häckeberga förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vem är jag? Under kommande termin vill vi att barnen ska uppmärksamma sig själv tillsammans med andra.

Innehåll

Syfte, genomförande och strävandemål 

Syftet är att barnen ska se och uppmärksamma sig själv genom att benämna kroppen, antal, likheter och olikheter i ögon- och härfärg.

Alla är unika och olika och det är bra.

Vi strävar efter att barnen utvecklar sin självbild att veta vem man är och vad man kan.

 

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med


Matematik längd, antal, lika olika.

Språkutveckling, Vi tränar färger med flanosaga, benämner kroppen (vi har två ögon, en näsa och en mun), sjunger sånger om kroppen.

Motorik, vad kan vi göra med vår kropp, vi benämner våra sinnen.

Skapande, Barnen gör sin bokstav med pastaskruvar, rita av ansiktet.

Värdegrund, Hur vi är mot varandra, samarbete och turtagning

Genom undervisningen vill vi att barnen utvecklar ett transdisciplinärt lärande. 

 

Dokumentation

 

Vi kommer att dokumentera i Unikum på gruppnivå samt  individuellt lärloggsinlägg  kopplat till  läroplansmålen där barnet visar intresse för någon av aktiviteterna. Vi kommer att observera barnens kunnande och intresse i undervisningen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: