👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningssituation kanin

Skapad 2020-01-23 19:58 i Lyckans förskola Båstad
Förskola
Vi ville göra ytterligare en undervisningssituation där det egna skapande fick vara i fokus. Barnen fick denna gången i uppgift att måla av en kanin. Detta för att fortsätta få utveckla en förmåga över hur ett föremål verkligen ser ut och försöka avbilda det samt få möjlighet att vidareutveckla sin förmåga samt sin nyfikenhet och intresse av skapande aktiviteter.

Innehåll

Mål:

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa, samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Metod: Vi valde att även denna gång arbeta i små grupper om 3-4 barn i åldern 3-4 år. En pedagog fanns tillgänglig i varje grupp. Först samtalade vi med barnen kring hur barnen tycker att en kanin ser ut, vilka kroppsdelar, och vilka färger den har m.m. Till hjälp hade barnen dels vår mjuka kramgoa kanin från temaarbetet och dels ett foto av en riktig kanin. Vi pratade med barnen om vilka färger de tyckte att vi skulle använd för att kaninen skulle bli så verklighetstrogen som möjligt. Efteråt satte vi upp alla barnens alster på väggen.

Material: Växtpapper, penslar och flaskfärg.