👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 6

Skapad 2020-01-23 22:36 i Gylle skola Borlänge
När du använder denna mall, gör så här: Ta en kopia på mallen. Döp till arbetsområdets namn Koppla till rätt ämnen i Lgr11 Välj vilka årskurser den ska användas för. Spara utkast. Börja skriva. Publicera när du är klar.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Allt eftersom du blir äldre tvingas du ta större ansvar för vad du handlar och äter. Dina val påverkar din hälsa, ekonomi och vår miljö. Under den här perioden kommer du att få prova på matlagning och få lära dig att bli en mer miljömedveten konsument.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du kommer att få tillaga måltider som är ett bra val sett från ett hälso-, miljö- och ekonomiskt perspektiv.  Du får prova på olika metoder och redskap. Du kommer att få resonera runt arbetsprocessen, resultatet och hur en näringsriktig måltid ser ut. Du kommer att få jämföra priser och resonera runt konsumtionsvanor och en hållbar utveckling. 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att arbeta med:

 • Hur man använder tallriksmodellen samt måltidsordningens betydelse för vår hälsa.
 •  Grundläggande matlagningsmetoder och livsmedelshygien.
 • Tillsammans med andra fördela arbetsuppgifter med ett jämställt förhållningssätt.
 • Välja klimatsmarta livsmedel och tillagningssätt. Källsorteringens  betydelse för miljön och miljösymboler.
 • Konsumentens rättigheter och skyldigheter samt reklamens påverkan.
 • Jämföra varors pris och kvalitet.
 • Våra mattraditioners betydelse för oss.

Undervisning

Vi börjar varje lektion med ett teoripass där vi går igenom dagens tema och vissa praktiska moment demonstreras av läraren. Du jobbar sedan praktiskt i köket. Vissa saker gör ni tillsammans och vissa saker gör du på egen hand.  Ni planerar de sysslor som ska göras. Ni följer ett recept och tillagar en måltid, dukar och sköter eftersysslor. 

Som läromedel används HKK boken, stenciler och reflektionsbok.

Läroboken finns på inläsningstjänst

Bedömning:

Dina kunskaper kommer bedömas genom ett skriftligt och praktiskt prov. Till provet kommer du få ett häfte med understrykningar. Längre provtid kommer erbjudas. Vi kommer också bedöma hur du utvärderar din arbetsprocess och motiverar olika livsmedelsval.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk