Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luften runt oss

Skapad 2020-01-23 22:58 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 4 Kemi Teknik Fysik
Vad är luft? Varför är luften så viktig för oss? Kan luft vara flytande?Hur kommer det sig att man behöver ha med sig syrgas om man bestiger Mt Everest? Hur kan ett flygplan som väger över 300 ton flyga?

Innehåll

Syfte med undervisningen

I detta arbetsområde ska vi lära oss mer om materiens uppbyggnad och förstå vad luft är, vilka egenskaper luften har och hur vi kan använda samt påverkas av luften. Fenomen i vår omvärld ger ofta upphov till frågor som forskare undersökt och besvarat. Vissa frågor kan man själv undersöka genom enkla experiment för att förstå hur forskarna arbetar. Med goda kunskaper inom fysik och kemi ges du sedan möjlighet att förstå hur din omvärld fungerar, för att i vardagen kunna ta välgrundade beslut kring miljö och hälsa.

 

Begrepp

atom, molekyl, fast, flytande, gasform, smälta, avdunsta, kondensera, stelna, syre, kväve, atmosfär, lufttryck, hypotes, 

 

Mål med undervisningen
 • Du beskriver ämnens tre former och övergångar och förklarar dem med hjälp av molekylrörelser.
 • Du namnger några ämnen som luften består av
 • Du beskriver atmosfärens och syrets betydelse för livet på jorden.
 • Du förklarar vad lufttryck är och hur det förändras med höjden över havet.
 • Du beskriver hur vindar uppkommer
 • Du ger exempel på hur luft kan användas i tekniska lösningar
 • Du förklarar hur luftföroreningar sprids i luften och hur det påverkar livet på jorden.
 • Du ger exempel på hur individ och samhälle kan verka för en hållbar utveckling
 • Du genomför enkla undersökningar genom att följa instruktioner
 • Du använder utrustning på ett säkert sätt
 • Du gör enkla dokumentationer av undersökningar
Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få:

 • Läsa texter, både gemensamt och enskilt
 • Lyssna på genomgångar i helklass
 • Se filmer
 • Se demonstrationer av undersökningar
 • Genomföra egna undersökningar
 • Göra dokumentationer av undersökningar, både modellerade av lärare och enskilt

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda dina kunskaper om luft och partikelrörelser för att samtala och diskutera om miljö och hälsa
 • genomföra enkla undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar
 • beskriva och förklara luftens uppbyggnad, egenskaper och betydelse
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: