Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk grovplanering VT20

Skapad 2020-01-24 06:17 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Pedagogisk grovplanering Hattstugan-Värby och Rödluvans förskolor.

Innehåll

Pedagogisk grovplanering

 

Termin/Period: VT20

Grupp: Kattugglan

Tema: Väder/Grön flagg

 

Syfte/Mål (Varför har vi detta tema? Vad vill vi uppnå?):
* Barnen ska skapa förståelse för hur vi värnar om vår miljö och hur varje barn kan göra skillnad.
* Vi vill ge barnen lust att utforska och skapa egna hypoteser.

Vilka metoder kommer vi att använda? (Hur kommer vi att arbeta?):
* Göra olika experiment där barnen själva får ställa hypoteser och sedan utforska processen.
* Utforska vår miljö genom mer utevistelse.

Förslag på projekt under terminen:
* Använda våra planteringslådor och se processen.
* Sopsamlarmonsterna
* Förmultningsprocessen, gräva ner ett äpple och ett föremål i plast.
* Promenader till våra lekplatser/närmiljö

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: