Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och energikällor

Skapad 2020-01-24 08:13 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola 5 Fysik Teknik
Idag är elektricitet något självklart för oss. Överallt i våra hem finns det mängder av elektriska apparater. Men vad är elektricitet och hur fungerar elektriska apparater? Hur tillverkar vi ström? Det och mer kommer vi att titta närmare på nu.

Innehåll

Målet med undervisningen

Under denna undervisning kommer du att ta del av och arbeta med begrepp som hör till ämnet fysik och teknik. Syftet är att öka förståelsen för elektricitet och energikällor. Vidare handlar det om att träna på att genomföra undersökningar och rapportera resultat. Under denna period kommer vi även att titta på energiförbrukning ur ett miljöperspektiv.

Begrepp:

Statisk elektricitet
Elektrisk ström
Sluten och öppen krets
Ledare och isolator
Atom (proton, neutron och elektron)
Elkomponenter
Kopplingsschema (se bild nedan)
Energikälla
Generator
Förnybar och icke-förnybar energi

 

Så här ska vi arbeta

Under några veckor framåt kommer vi att bland annat arbeta med att laborera med batterier, strömkablar och glödlampor. Vi kommer att arbeta med att hitta och bearbeta information i en faktatext. Förutom det kommer vi att högläsa, se film och arbeta praktiskt med saker som hör till elektricitet och energikällor.

 

Det här ska bedömas

Du kommer bedömas efter hur du arbetar mot målen under lektionstid och hur väl du kan följa en given planering. Utöver det kommer du att bedömas efter ett skriftligt prov och för deltagandet under muntlig redovisning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: