👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika men lika

Skapad 2020-01-24 08:31 i Österängs förskola Kristianstad
Förskola
Undervisningstillfälle. Vi läser boken Jag ska försöka beskriva dig precis så fin som du är. Efteråt pratar vi om boken. Vi har alla armar, ögon osv. Vi är alla olika men lika.

Innehåll

Vi använder projektorn och brukar appen Polyglutt.
Boken som läses och visas heter Jag ska försöka beskriva dig precis så fin som du är och är skriven av Siri Ahmed Backström.
Efteråt pratar vi om boken. Om kroppen, peka och jämföra. Vi har alla ögon, armar och så vidare. Vi är olika men lika. Vi fokuserar inte på fysiskt kön (olikhet) utan den generella kroppen (likheter). Anledningen till valet av bok är på grund av barnens tidigare erfarenheter om kroppen. Barnen blir delaktiga i undervisningen då vi samtalar om bokens innehåll och verklighetsförankrar det. Aktiviteten sker i smågrupper, åldershomogena sådana. Undervisningstillfället sker efter en kort samling där alla är delaktiga. Sedan delas barnen upp i grupper. En pedagog undervisar, under tiden tar de andra två pedagogerna hand om resterande barn i ett annat rum. Undervisningen blir max 20 minuter lång. 

 

Jämställdhetsperspektiv
Alla barnen får komma till tals oavsett kön. 

 

 

Idé på fortsättning
Barnen fotografera olika kroppsdelar och vi bygger en människa av bilderna. Från ett jag till ett vi. De får själva ha kontroll över och bestämma vad som ska fotograferas, integritet är viktigt för oss. Olika uttrycksformer med digitala verktyg (Polyglutt, projektor och digitalkamera). 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18