👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boende

Skapad 2020-01-24 08:43 i Sturegymnasiet Halmstad
Grundskola F Svenska som andraspråk
Vi bor i Sverige. Vi kommer att arbeta med ämnesområdet boende och fokusera på att bygga ut ordförrådet och fundera över följande frågor: Hur ser det ut där du bor? Varför bor människor där de bor? Varför flyttar människor? Är det skillnad på att bo på landet eller i stan?

Innehåll

Boende

Syfte: Utveckla din grammatik och ditt tal och skriftspråk.

Undervisning

 • Vi fokuserar på att utöka ordförrådet som handlar om boende.
 • Vi har ett för-test där vi ser hur många ord man kan och kontrollerar hur många ord man kan stava korrekt.
 • Vi tittar på filmer och samtalar om boende och varför människor flyttar.

Exempel på filmer som vi kommer att titta på:

Svenska för alla –Lägenhet och möbler

Beskriv din bostad

 • Vi skriver de nya orden och översätter till modersmålet. Vi tränar också på att stava orden korrekt.
 • Vi tränar på grammatik:

Substantiv i singular och plural, obestämd och bestämd form (ord som handlar om boende)

Verb (som handlar om boende) - i presens, preteritum och framtid.

Prepositioner

 • Vi spelar olika spel, kortlekar, bilder och ord, smartboard-spel och Kahoot.
 • Söka bostad (hyra/köpa) Budget – ekonomi.

Bedömning:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • Muntligt:

Samtala om boende och olika möbler.

Samtala om varför människor flyttar.

 • Skriftligt test:

Du får skriva alla ord du kan och dessa jämförs med utgångsläget (för-testet), antal ord och antal rättstavade ord.

Bild-stöd - du skriver de korrekta orden som saknas.

Substantiv - du visar att du förstår vilka ord som är substantiv och kan skriva substantiv i singular/plural och obestämd/bestämd form.

Verb - du visar att du kan skriva meningar där du använder dig av rätt verbform och meningarna är korrekta.

Prepositioner- Visar att du kan använda rätt preposition.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Boende

Boende

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd, antal ord
Jag har utökat mitt ordförråd med mer än 6 ord sedan det första ordtestet.
Jag har utökat mitt ordförråd med mer än 15 ord sedan det första ordtestet.
Ordförråd (stavning fri hand)
Jag stavar en del ord korrekt när jag skriver på fri hand.
Jag stavar nästan alla orden korrekt när jag skriver på fri hand.
Ordförråd (stavning-bildstöd)
Jag kan stava och skriva korrekt ord till mer än 10 ord på boende- testet.
Jag kan stava och skriva korrekt ord till mer än 15 ord på boende- testet.
Substantiv plural
Jag kan pluralformen till 6 substantiv på boende-testet.
Jag kan pluralformen till 10 substantiv på boende- testet.
Substantiv bestämd form
Jag kan bestämd form till 6 substantiv på boende-testet.
Jag kan bestämd form till 10 substantiv på boende-testet.
Korrekta meningar, Verbformer
Jag kan skriva 3 korrekta meningar med rätt verbform och stor bokstav och punkt på boende-testet.
Jag kan skriva 6 korrekta meningar med rätt verbform och stor bokstav och punkt på boende-testet.
Prepositioner
Jag kan använda rätt preposition. (4 stycken)
Jag kan använda rätt preposition. (8 stycken)
Muntligt
Jag kan berätta lite om mitt boende.
Jag kan berätta mycket om mitt boende.
Muntligt
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om ett par anledningar till att människor flyttar.
Jag kan på ett utförligt sätt berätta om minst tre olika anledningar till att människor flyttar.