Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sång och rörelsesamling Traktorn

Skapad 2020-01-24 08:46 i Allö förskola Kristianstad
Struktur för planerad undervisning
Förskola
Vi sjunger och rör oss tillsammans.

Innehåll

PLANERAD UNDERVISNING

1. Barnens intresse och behov

Vi ser ett behov av att röra sig, så som springa hoppa dansa hos barnen. De visar ett intresse för sånger. Vi vill skapa en gruppgemenskap nu när gruppen förändrats.

 

2. Mål och syfte från läroplanen

skriv text från läroplanen (kombinera kap.1 och 2)

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. (s.8)

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, (s.14)

3. Konkretisera mål

Barnen rör sig i olika rörelsesituationer och sjunger tillsammans.

 

4. Förväntat lärande

Barnen efterfrågar olika rörelselekar och sångsamlingar i vardagen. De sjunger spontant tillsammans och hittar på egna rörelselekar.

 

5. Metod

(hur ska vi undervisa barnen, hur når vi barnen)

Vi har planerade undervisningssituationer tillsammans med hela gruppen där vi rör oss och sjunger tillsammans.

Vi delar in dem i mindre grupper och skapar undervisningssituationer efter intresse.

Vi är lyhörda till barnens egna initiativ till rörelse och sång.

Vi använder oss av danssagor från youtube.

6. Dokumentation

Vi observerar barnen i de olika situationerna. Sedan dokumenterar vi det i loggen som vi kopplar till planeringen.

Vi skriver pedagogiska dokumentationer som visar på barnens lärande. 

7. Resultat

 

8. Analys

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: