👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster, mönster och geometri, 8C vt -19

Skapad 2020-01-24 09:20 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola F Matematik
I dessa två kapitel kommer du lära dig att tolka och teckna algebraiska uttryck, kunna upptäcka mönster i talserier och beskriva dem med matematiska uttryck. Du kommer även att lära dig att teckna och förenkla uttryck med flera olika räknesätt och paranteser. Du kommer även att utföra beräkningar med formler för olika geometriska figurer, en-, två- och tredimensionella. Du ska träna på att värdera olika lösningsmetoder och att föra matematiska resonemang utifrån de begrepp vi har arbeta med.

Innehåll

Kap 3

 

* innebörden av variabelbegrepp i algebraiska uttryck

* teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer

* föra och följa matematiska resonemang om mönsters uppbyggnad

* upptäcka mönster i talföljder och bilder och beskriva dem med algebraiska uttryck

* skapa egna och tolka andras mönster

* teckna och förenkla uttryck med flera räknesätt, parenteser och tal i potensform

* värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

* förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet,

 

Kap 4

 

* utföra beräkningar med formler för omkrets, area och volym

* använda lämpliga enheter för omkrets, area och volym

* undersöka, resonera och argumentera kring geometriska begrepp

* rita tredimensionella begrepp

* göra uppskattningar och jämförelser av egenskaper hos cirklar, månghörningar och tredimensionella objekt

* värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

* förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begrepp i kapitlet

 

Uppgifter

  • Diagnos kap 3

  • Diagnos kap 3