Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2020-01-24 09:38 i Allö förskola Kristianstad
Struktur för planerad undervisning
Förskola
Detta är är ett underlag för planering, undervisning, utvärdering, reflektion och analys för att skapa struktur.

Innehåll

PLANERAD UNDERVISNING

1. Barnens behov

 Utmana barnen i sin sociala förmåga samt fungera i grupp

2. Mål och syfte från läroplanen (skriv text från läroplanen (kombinera kap.1 och 2)

Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna 

Syftet är att att barnen ska få kunskap om att barnkonventionen finns. Barnkonventionen är en lag och det är viktigt att barnen får förståelse att man som barn både har rättigheter och skyldigheter.

I läroplanen för förskolan står att "utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på" s.5.

3. Konkretisera mål

 Barnen ska få möjlighet att utveckla förståelse för varandras likheter och olikheter 

4. Förväntat lärande

Att barnen använder sig av begreppet barnkonventionen 
Förstår och använder sig av innehållet i artiklarna
Att barnen säger att jag får tycka/tänka som jag gör och respekterar andras åsikter. 

5. Metod

Utgår från rädda barnens material om barnkonventionen

Smågrupper

Delar upp de olika artiklarna, undervisar om en i taget. 
- Samtal om innehållet med produktiva frågor
-Film från ur.se, Daniel tiger, barnkonventionen, 
-Böcker från barnkonventionen, analoga samt digitala böcker om känslor, vänskap, att vara sjuk, 
-skapande aktiviteter, skriva sitt namn, skriva, rita, 
-Leka, material som bjuder in till lek, leka med bokstäver, 

6. Dokumentation

 Dokumentationsprotokollen, skrivs efter undervisning. 

7. Resultat

 Barnen använder sig av begreppet barnkonventionen....

8. Analys

Vi behöver lägga mer fokus på att belysa olikas åsikter, att man kan tycka och tänka olika. Finns inget rätt eller fel

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: