👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jaget

Skapad 2020-01-24 09:38 i Lustigkulla förskola Knivsta
Förskola
I den här temat samtalar vi med barnen om vad jaget är och vad det innebär. Tillsammans ska vi avbilda oss själva i form av ansiktsmålning och hand- och fotavtryck och samtala om våra olikheter.

Innehåll

Planering av undervisning 

“Jaget” 

1. Målområde 

 

 

 

Syfte 

 

Varför har jag valt den här aktiviteten?  

 

Uppmärksamma barnen på hur vi ser ut. Vad vi har för likheter  och skillnader. Hur blandar man färg? 

 

 

Vad är syftet med aktiviteten? 

 

Se likheter och skillnader mellan alla. Se sig själv i detaljer. 

 

 

Barnens fråga / hypotes 

 

Mål (Lpfö 98, rev 16) 

 

Vilket / vilka konkreta mål strävar jag som pedagog att uppnå med vald aktivitet? 

 

Få upp ögonen på detaljer. Titta på nyanser av färger och låta barnen vara med och blanda som de ser sig själva. 

 

 

Förskolans läroplans mål (strävans mål) 

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. 

Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. 

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. 

2. Metod/aktivitetsplan  

 

 

 

   

 

Hur ska jag genomföra aktiviteten?  

 

Uppmärksamma ögon, näsa mun, hår och huvudform. Se nyanser av hud. Titta på längd. Se vart alla bor. 

 

 

 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i? 

 

Ostört i smågrupper2-3 barn i kortare pass så alla får komma till tals och vara nyfiken. 

 

 

Pedagogens förhållningssätt  

 

Nära samarbete. Guide för barnens idéer. 

 

 

Val av material 

 

Foton. Flaskfärg. Garn. Karta. Laminerat papper. 

 

 

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden 

 

På väggen, synligt för barn och föräldrar. Diskussioner i samlingar och i smågrupper. 

 

 

Hur får vi föräldrarna delaktiga? 

 

Genom dokumentationen och samtal med barnen om vad vi har gjort. Föräldrarna får vara med och ta kort på sin ytterdörr till vår karta. Genom veckobrev. 

 

Hur gör jag aktiviteten jämställd och genusmedveten? 

 

Alla får nära tid med pedagog. Samtal i små och större grupper. Alla barn får göra som de själva vill och uppfattar sig själva. Alla är med på sina egna villkor. 

 

Hur anpassar jag undervisningen till den rådande kulturella mångfalden?  

 

Vi ser till att ha färger som passar alla hår och hudnyanser så att alla kan få till sin egen färg.  

 

 

 

Hur anpassar jag undervisningen för språksvaga barn?  
 

Eftersom vi har små grupper så kan alla moment anpassas till varje barn på deras egen nivå. 

3. Utvärdering och analys  

 

 

 

 

 

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera? 

 

 

 

Dokumentationen kommer att vara synlig inne på avdelningen till leken så att barnen kan uppskatta sig själva i den fria leken också. Vi pratar och undersöker tillsammans i smågrupper. 

 

 

 

Barnens tankar och reflektioner, vilket lärande uppstod? 

 

 

 

 

Varför blev utfallet som det blev, kopplat till syfte och mål? 

 

 

 

Hur går vi vidare? Vilka utvecklingsmöjligheter finns?