Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbete och eget ansvar v3-7

Skapad 2020-01-24 09:44 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola F – 9
Vi kommer att fokusera på att eleverna tränar på att ta eget ansvar. Samarbetsövningar.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att fokusera på att eleverna tränar på att ta eget ansvar. 

Träna på att samarbeta i olika konstellationer. Att bemöta varandra på ett trevligt sätt och hjälps åt. Respektera varandra i gruppen.

 

 

Syftet är:

 • Träna samarbete
 • Ta eget ansvar i olika situationer
 • Diskutera kring olika frågor kring vänskap

 

Exempel på aktiviteter:

 • Avslappning och massage
 • Film med diskussionsfrågor
 • Saga med diskussionsfrågor
 • Bygga i smågrupper
 • Samarbetsövningar
 • Forumspel
 • Skapande

 

Utvärdering

Vi utvärderar med eleverna sista veckan med en GLL - gjort, lärt, listat ut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: