Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knopens Språk och kommunikation

Skapad 2020-01-24 09:47 i Förskolan Båten Vaxholm Stad
Förskola
Språk och kommunikation Vi vill utmana barnen på Knopen i deras språkutveckling. Genom att använda oss av lek, böcker, spel, sagor, musik dans, och samtal i vardagen.

Innehåll

Mål

-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

Målkriterier/Förväntat Nyläge

 

 • Att barnen tar egna initiativ för verbal kommunikation
 • Att barnen använder ett större ordförråd i sitt dagliga tal
 • Att barnen använder fler språkliga begrepp i sitt rätta sammanhang
 • Att barnen ger varandra talutrymme

Hur gör vi?

 • Pedagogerna är närvarande och vägleder barnen språkligt under hela dagen
 • Vi erbjuder en lärmiljö som lockar till språkutveckling
 • Vi använder oss av böcker, sjunger, ramsor och erbjuder andra aktiviteter som utmanar barnens språkutveckling
 • Vi använder oss av estetiska uttrycksformer för att förstärka barnens språkutveckling.
 • Vi kommer använda Babblar material för vi ser att barnen är intresserade av det

Vi dokumenterar på följande sätt:

 • Lärande för grupp i Knopen bloggen
 • Lärande för individ i Lärlogg
 • Dokumentation för reflektion på avdelningen
 • Reflektionsunderlag för pedagoger på PUT

 

 

Kopplingar till läroplan

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: