👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-01-24 09:48 i Trollet förskola Falköping
Förskola
-Vi och världen Hållbara tillsammans

Innehåll

 Vårt syfte och våra tankar

Vi vill att förskolan ska vara en plats där man bygger broar och skapar mötesplatser för våra barn och deras familjer.

Varje barn ska känna att deras historia är viktig. Det dom bär med sig från sin kultur och sina erfarenheter Vi vill ge barnen en förståelse för hur människors val kan bidra till en hållbar utveckling. Varje enskilt barn ska få känna att deras handlingar gör skillnad i samhället. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18