Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor

Skapad 2020-01-24 10:18 i Okome skola Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
Hur kan man veta vad man känner?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

I vår likabehandlingsplan och nulägesanalys har vi som mål att eleverna ska få ett bredare kunnande om känslor och hur det kommer sig att man känner olika saker.

 

Varför ska eleven lära sig detta? 

För att kunna sätta ord på sina egna känslor och veta varför man känner olika saker.

Vad ska eleven förstå?

Få en större förståelse för hur andra känner och uttrycker känslor.

Vilka förmågor ska eleven utveckla?

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Elevernas intressen, initiativ och behov 

Vi har märkt att eleverna många gånger har svårt att sätta ord på sina känslor och att de kan ha det svårt att förstå andra.

 

Utvärderingen genomförs så här:

Har eleverna fått ny kunskap?

Har detta varit bra?

Vi pedagoger kommer att utvärdera under tiden och i slutet av temat genom pedagogiska samtal och samtal med eleverna om vad de har lärt sig.

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

Vi kommer att jobba formativt, kollaborativt och inkluderande för att utveckla elevernas positiva lärandeidentitet.

Vi kommer att Jobba med strukturer från Kl för att alla ska känna sig delaktiga och få sin röst hörd.

Vi pedagoger kommer att jobba i en klassisk didaktisk position där vi styr vilket material som kommer att användas.

Följande aktiviteter genomförs:

Vi kommer att titta på 10 olika avsnitt av Evas känslokoll.

Efter varje avsnitt får eleverna möjlighet att själva en stund reflektera över det vi sett och lärt oss sedan sätter vi oss i grupper och med hjälp av olika srukturer i KL Fördjupar vi oss i dagens känsla  

Lärmiljön används på följande sätt:

Vi kommer att använda oss utav matsalen och boet under detta temat.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: