👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund och barnkonventionen

Skapad 2020-01-24 10:29 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 6
Vi arbetar med olika värdegrundsfrågor och barnkonventionen.

Innehåll

Vi arbetar med olika värdegrundsfrågor och diskutera olika frågor:

Hur är man en bra kompis?

Hur ska vi alla trivas tillsammans i klassen och på skolan?

Vad är mobbing och kränkande behandling? 

Vad och hur får ni vara med och bestämma?

Hur ska vi agera när något händer på skolan som inte är rätt?

Hur ska vi bete oss på internet?

Vad är barnkonventionen? Vilka rättigheter har du som barn? Hur lever barn i andra länder?

Vi arbetar med skolans gemensamma ordningsregler,  likvärdighet, respekt och trygghet samt ordens betydelse.

Vi tittar på filmer

Läsa sagor om värdegrund t.ex

 • alla människors lika värde
 • jämställdhet
 • solidaritet mellan människor
 •  ödmjukhet
 •  vänskap
 • ärlighet

 Eleverna ska lära sig hur en saga är uppbyggd med inledning, handling och avslutning.

 

Bedömning.

 

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation.

Din aktivitet i klassrummet och att du deltar i diskussionerna.

Du

 • Hur du med egna ord kan förklara vad några av barnkonventions artiklar betyder.
 • Hur aktivt du deltar i diskussioner och grupparbeten.
 • Hur skriver du  en text kring Barnkonventionen .
 • Hur  redovisar du  inför klassen om en av Barnkonventionen.
 • Hur skriver du  en saga där samtliga delar finns med, samt handla om värdegrund.
 •  svara på frågor om sagorVad heter den saga du har läst? Vem är huvudpersonen i sagan? ...vad Kan man lära sig av sagan?