👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid v. 16-21, 2021, åk 8ABC+D

Skapad 2020-01-24 11:44 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Historia
I detta arbetsområde kommer vi undersöka vad som hände i Europa och senare även Nordamerika efter det att Romarriket föll. Hur gick vi egentligen från medeltid till demokrati?

Innehåll

Detta kommer vara en omfattande kurs som inkluderar Europa och dess kolonier under mer än 1 000 år. Jag har delat de presentationer som jag kommer gå igenom. De ligger som uppgifter. här på planeringen.//M

Material

Hemsidor

 • SO-rummet
 • NE.se
 • grundskoleboken.se

Böcker

 • Utkik - Historia

Material delat via planeringen

 • Renässanshäftena
 • Medeltiden

Genomgångar

 • PP
 • Prezi-industriella revolutionen
 • Film

Det är viktigt att föra egna anteckningar under genomgångarna då dessa kommer ligga till grund för veckofrågor.

Hur ska vi jobba med avsnittet?

Vi kommer att ha olika genomgångar och arbeta med material på egen hand. Vi gör under kursen en analys av historiska källor. 

När vi har arbetat klart med detta område ska du ska ha kännedom om:

- Hur människor levde under medeltiden i det feodala samhället.
- Hur människors liv förändrats sedan medeltiden fram tills idag. 
- Vilka faktorer som påverkar människors liv, vilka val de gör och hur de fört sitt liv framåt.
- Hur man analyserar historiska källor och drar slutsatser utifrån dessa. 
- Hur de stora revolutionerna har format det samhället vi lever i idag. 

Uppgifter

Du ska välja en revolution. Stäm av med mig om ditt val. Det  du ska ha med är följande:

 • Fakta om revolutionen: Hur levde folk, var är vi någonstans, hur påverkades livet, samhället mm. (Se punkterna under Hur ska vi jobba med avsnittet).
 • Orsaker 
 • Verkan
 • Konsekvenser
 • Tänk ur individ, grupp och samhällsperspektiv.
 • Källkritik

Ni får välja om ni vill redovisa skriftligt alternativt muntligt. Skriftlig inlämning senast fredag vecka 20.

Om du väljer att redovisa muntligt, max 15 minuter! Använd dig av något presentationsverktyg inklusive bilder. Arbetet ska vara redovisas senast fredag vecka 21.  

 

Lycka till!//Malin

Uppgifter

 • Genomgång - Franska och Amerikanska

 • Medeltiden - Genomgång

 • Genomgång - Industriella revolutionen

 • Renässansen - Häfte

 • Häfte - Renässansen

 • Examinationsuppgift

 • Extrauppgift

 • Individuell uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Historia - matris 19/20

F
E
C
A
Kunskap om olika tidsperioder
Du når ej de grundläggande kunskaperna.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
Du når ej de grundläggande kunskaperna.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Utvecklingslinjer
Du når ej de grundläggande kunskaperna.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Fortsatta utvecklingslinjer
Du når ej de grundläggande kunskaperna.
Eleven anger också tänkbara fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motivera sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till förflutna och nuet.
Eleven anger också tänkbara fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motivera sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till förflutna och nuet.
Eleven anger också tänkbara fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motivera sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till förflutna och nuet.
Hur historia används
Du når ej de grundläggande kunskaperna.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
Du når ej de grundläggande kunskaperna.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Nationella minoriteter
Du når ej de grundläggande kunskaperna.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
Källmaterial och källkritik
Du når ej de grundläggande kunskaperna.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.