Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna VT-20

Skapad 2020-01-24 11:52 i Ekenäs förskola Stenungsund
Förskola
Vår aktionsforskningsfråga: Hur kan vi stärka barnens verbala språk genom temat Babblarna?

Innehåll

Vart ska vi? 

Med hjälp av temat Babblarna fokuserar vi på att stötta barnen i att våga använda sig av det verbala språket genom språkutvecklande aktiviteter. På så sätt vill vi stärka barnens sociala samspel mellan varandra och mellan barnen och oss pedagoger. Vi vill ge barnen tillfällen att våga använda sig av sitt verbala språk i sociala sammanhang, bekanta sig med de små skillnaderna i språket och utveckla sitt uttal. Vi arbetar utifrån de två läroplansmålen ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd” samt ”förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld”. 

Hur gör vi? 

Barngruppen är fortsatt intresserade av Babblarna - ett språkmaterial som är framtaget för att stötta barn i deras tidiga språkutveckling på ett socialt och lekfullt sätt. Vi arbetar med olika aktiviteter utifrån en bestämd ritual, där vi fortsatt presenterar Babblarna en i taget för barnen och har samma upplägg vid varje samling med start- och slutsång. Detta för att skapa en trygghet för barnen och göra varje karaktär ur Babblarna meningsfull. På konkreta sätt kommer vi att arbeta med:

•Babblarnas olika hus

•Rörelsesånger

•Sagor, böcker och flanosagor

•Skapande aktiviteter

•Uppdragskort som vi tar med oss ut i naturen

•Munmotoriska övningar

•TAKK (tecken som stöd)

Varje Babblare belyser olika delar ur läroplanen. Bland annat matematik, naturvetenskap, normer och värden samt motorik och koordinationsförmåga.

Babba-språk,

Bobbo-rörelse,

Bibbi-matematik,

Dadda-natur

Doddo-Känslor/socialkompetens/värdegrund

Diddi-skapande.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: