👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk

Skapad 2020-01-24 12:14 i Alléskolan Lerum
Grundskola 8 – 9 Svenska
I detta arbetsområde ska du lära dig om hur språkbruk är kopplat identitet. Du ska förstå vad som påverkar språkbruket, vad vi kan och inte kan påverka samt hur ditt språkbruk kan få konsekvenser för andra. Vi ska också träna på att anpassa språkbruket i texter för olika sammanhang.

Innehåll

 

 • Kunna förklara begreppen språkbruk, dialekt, sociolekt, sexolekt, ungdomsspråk, förortssvenska och maktspråk.

 •  Kunna ge exempel på hur kvinnors och mäns språkbruk skiljer sig åt och ge någon förklaring till varför det ser ut som det gör.

 •  Kunna förklara vad ungdomsspråk och slang är och vilken betydelse de har för det  svenska språket.

 •  Känna till vad härskartekniker är och ge exempel.

 •  Kunna diskutera språkbruket i en skönlitterär bok och 

 • resonera om verket med koppling till upphovspersonen.

 • Hålla en muntlig presentation i en grupp och diskutera

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Prov: Resonera om svenskans variationer och särdrag

Föra underbyggt resonemang om svenskans variationer och särdrag

 • Sv  E 9   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
 • Sv  C 9   Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
 • Sv  A 9   Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera i flera led Underbygga resonemang med exempel Begrepp
Du gör ett försök till att resonera, men resonemanget är för tunt eftersom du bara lyfter ett perspektiv. Resonemanget är inte underbyggt med exempel. Du använder inte relevanta begrepp.
Du för ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang genom att: resonera ur två perspektiv ge något exempel som underbygger ditt resonemang använda enstaka relevanta begrepp.
Du för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang genom att: resonera ur flera perspektiv ge några exempel som underbygger ditt resonemang använda flera relevanta begrepp.
Du för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang genom att: resonera ur flera, olika perspektiv ge flera exempel som underbygger ditt resonemang använda begrepp på ett sätt som stärker ditt resonemang.