👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan, språket, varför språket förändras?

Skapad 2020-01-24 12:42 i Da Vinciskolan Ale
Om språkets betydelse och språkutveckling
Grundskola 7 – 9 Svenska
Är ditt språk viktigt för hur du uppfattas? Varför förändras språket, varför behövs det nya ord och var kommer alla ord ifrån? Detta är några av de frågor som du kommer att få besvarade i detta arbete.

Innehåll

Vad och hur?

Vi kommer inleda året med att se på vilka ord som är nya för i år och varför.

Därefter kommer vi att jobba utifrån Portal-boken och söka svar på frågor som: "Hur påverkar det språk du väljer andras bild av dig?", "Vilka språk har påverkat svenska språket mest under historien och varför?" osv.

I slutet av arbetet kommer du få träna resonemang muntligt och skriftligt.

 

Material:

Du behöver din dator, penna, Portal-boken och ditt häfte med frågorna för att kunna arbeta.

 

Tid för arbetet

Vi jobbar med Portalbokens sidor 230-239 under v.3-5. Under slutet på v.5 och i v.6 kommer vi träna resonemangsförmåga. I v.6 kommer du också att examineras/testas av på arbetet.

 

Vilka förmågor tränas och bedöms genom arbetet?

I arbetet tränar du läsförståelse och lässtrategier för att hitta i och förstå faktatexter.

Du tränar dig också i att resonera kring olika ämnen.

Det som kommer att bedömas är din förmåga att föra resonemang kring svenska språkets särdrag och ursprung.

Uppgifter

  • Slutuppgift kring svenska språkets särdrag och ursprung.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
    Sv  7-9
  • Nya ord i språket, till exempel lånord.
    Sv  7-9
  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
    Sv  7-9
  • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
    Sv  7-9
  • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
    Sv  7-9
  • Kunskapskrav
  • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
    Sv  E 9