Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera

Skapad 2020-01-24 14:02 i Tiunda förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Få förståelse för begreppet balansera och dess innebörd utifrån olika ämnesområden i Lpfö 18

Innehåll

 

Fokusområde Språk & Kommunikation

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Ett av förskolans uppdrag är att erbjuda en undervisning som stimulerar barnens språkutveckling. Genom att uppmuntra och tillvarata deras nyfikenhet och intresse vill vi engagera barnen i språkliga aktiviteter, det ska vara roligt med kommunikation och det ska finnas tid till reflektion. Vi strävar efter att utveckla stimulerande mötesplatser där barnen får förutsättningar att utveckla sitt språk.

Bakgrund:

Både i och utanför skolan spelar läsförmågan en viktig roll för barns och ungas kunskapsutveckling och möjlighet att såväl nu som i framtiden kunna ta del av och påverka det samhälle de lever. Fonologisk medvetenhet, att medvetet kunna höra och urskilja språkljud 

Syftet:

Syftet är att ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

Målformulering (Vad):

Skapa mötesplatser mellan barn & pedagog, barn & barn samt barn & material som bidrar till att utmana och utveckla barnens intresse och förmågor gällande språk & kommunikation

Målkriterier:

Alla barn erbjuds möjlighet att få vara delaktiga

·       Alla barn erbjuds rörelse på olika sätt

Alla barn erbjuds tillfällen med högläsning

·       Alla barn ska erbjudas att balansera på olika platser och underlag

Alla barn erbjuds möjlighet till samarbete

Alla barn ska erbjudas att skapa på olika sätt

Arbetssätt (Hur): 

Genom att använda och utmana barnens rörelse & balans när vi upptäcker världen runt omkring oss.

Promenera med promenadrep (vi utmanar barnens rörelsebehov genom anpassningar till varandras takt samtidigt som vi sjunger sånger)

Jämföra och urskilja och benämna det vi möter under vår upptäcktsfärd.

Uppgifter

 • Balansera - Normer & Värden

 • Balans - språk och kommunikation (Lesson study)

 • Rörelsebana ute på stora gården digital teknik

 • Balans - estetiska uttryck och teknik

 • Grön 2 Estetiska uttryckssätt och Teknik maracas

 • Balans med dans En elefant balanserade

 • Balansera följa digitala spår

 • Grön 2 Estetik och teknik, måla med bilar

 • Naturvetenskap - Odla

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: