👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk år 7

Skapad 2020-01-24 14:40 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Matematik
I området bråk lär vi oss att räkna med olika delar/andelar av ett tal.

Innehåll

Tid: V. 2-6

Mål:

 • Att kunna addera och subtrahera olika typer av bråk
 • Att kunna jämföra och storleks ordna bråk
 • Att Kunna lösa problem med bråk
 • Att kunna förlänga och förkorta bråk

Begrepp:

 • Täljare och nämnare
 • bråk 
 • andel
 • bråkform, decimalform, blandadform
 • förkorta och förlänga

Undervisning:

Vi har gemensamma genomgångar, grupp övningar och eget arbete

Bedömning: 

Sker under lektioner och i ett avslutande prov.

Uppgifter

 • Ma prov Bråk

 • Muntlig Bråkuppgift!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Bråk år 7

Rubrik 1

okej
kan detta
Säker
Redovisningar
Visar hur man löser uppgifterna
Har en utarbetad struktur för dina uträkningar
Redovisar och har tydliga strukturer. Lätta att följa!
Värdera olika lösningar
Kan jämför olika lösningar och resonera enkelt om fördelar och nackdelar kring lösningarna
Jämför olika lösningar och kan klart och tydligt berätta varför man har löst uppgiften på olika sätt
Kan värdera och redogöra klart och tydligt för olika lösningars fördelar och nackdelar
begreppen
Kan jämföra, storleksordna och addera och subtrahera bråk. löser enklare problem med bråk. Kan växla mellan decimalform och bråkform
Kan jämföra, storleksordna och addera och subtrahera bråk med lika och olika nämnare. löser problem med bråk. Kan växla mellan decimalform och bråkform. Kan förlänga och förkorta bråk
Kan med mkt stor säkerhet jämföra, storleksordna och addera och subtrahera bråk med lika och olika nämnare. Löser problem med bråk. Kan växla mellan decimalform och bråkform. Kan förlänga och förkorta bråk
Resonera och diskutera lösningar
Kan delta i en diskussion kring bråkproblem och kan då ge något förslag på lösingar
Kan delta i en diskussioner kring bråkproblem. och kommer med resonemang som leder samtalet vidare. använder sig av ett korrekt mattespråk
Kan delta i en diskussioner kring bråkproblem och leder samtalet vidare. Använder sig av ett korrekt mattespråk