Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utforska naturvetenskapliga fenomen

Skapad 2020-01-24 14:46 i 093221 Förskolan Grönkullen Stockholm Norrmalm
Utforska naturvetenskapliga fenomen via olika uttryckssätt
Förskola
Tema: Utforska naturvetenskapliga fenomen via olika uttryckssätt (Beskriv kortfattat vad ert projekt ska handla om).

Innehåll

Styrdokument vi utgår ifrån:

- Läroplanen

- Barnkonventionen

 

 

Syfte: (bakgrund och varför)

Skriv ert syfte här Barnen ska få förståelse för naturvetenskapliga fenomen via olika uttryckssätt och få en grundsyn för en hållbar framtid.

 

 

Mål: (välj ett mål från förskolans läroplan)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

 

Delmål: (skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål

Barnen ska få förståelse för att våra handlingar påverkar våra relationer till varandra och vår planets framtid

Barnen ska utveckla förståelse för enkla kretslopp

Barnen utveckla sin empati

Barnen ska utveckla förståelse för naturvetenskapliga begrepp

 

Exempel på litteratur

https://vattenriket.kristianstad.se/wp-content/uploads/2018/12/appeltradet.pdf

Kastor odlar av Lars Klinting

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Vattnets_kretslopp

Linda Palm: Kompisböcker

 

 

Arbetssätt: (beskriv hur ni ska gå tillväga för att arbeta med målen. Utgå ifrån ett inkluderande förhållningssätt samt planera aktiviteter utifrån temat)

Utgå från sagan om äppelträdet och låta barnen dramatisera den

Låta barnen skapa sig en empatisk relation till träd och varandra

Vi arbetar med vår odling så att barnen får konkreta erfarenheter av kretsloppet.

 

 

Exempel på lek:

Lekar som främjar samarbete, tex olika danslekar så som "Veckodansleken" och grupplekar så som "Kom alla mina kycklingar"," Hur mycket där klockan fru lejon?"

 

 

 

Reflektion: (Gå igenom frågorna på er reflektionstid. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker de det?

2. Vilket förändrat kunnande ser vi hos barnen?

3.  Vad ska miljön innehålla för att väcka barnens intresse i projektet?

4. Finns det något som vi kan utveckla?

5. Planering framåt? Vad vill vi utveckla?

 

Analys: (Gå igenom frågorna i december och maj. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vilka framgångsfaktorer har vi sett?

2. Är det något vi hade kunnat göra annorlunda?

3. Ser vi någon skillnad mellan pojkar och flickor / Äldre och yngre barn?

4. Hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: