Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 vT

Skapad 2020-01-24 15:04 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 5 Matematik
I år kommer vi bland annat att arbeta med vårt tiobassystem ,decimaltal, avrundning och geometri.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • vårt positionssystem, vad innebär det att vi har en 10-bas.
 • de fyra räknesätten, huvudräkning och uppställning
 • decimalsystemet och tal i decimalform
 • tal i bråkform, utvecklad form och naturliga tal
 • att avrunda tal och använda miniräknare
 • Geometri - inkl area och omkrets
 • matematiska ord och begrepp
 • problemlösning

Bedömning:

 • löpande under lektioner och genomgångar
 • med hjälp av test och diagnoser

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta med problemlösning
 • arbeta enskilt, par och helklass i matematik-boken
 • arbeta praktiskt och laborativt
 • spela olika mattespel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: