Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska däggdjur

Skapad 2020-01-24 15:15 i Allö förskola Kristianstad
Struktur för planerad undervisning
Förskola
Vi ska på ett lekfullt sätt lära oss om svenska däggdjur

Innehåll

PLANERAD UNDERVISNING

1. Barnens behov

Barnen visar nyfikenhet och intresse när vi ser bilder eller läser böcker om djur men kan inte benämna vad djuren heter.   

2. Mål och syfte från läroplanen

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, och samtala om dessa.

3. Konkretisera mål

 Utveckla sin förmåga att samtala om bilder

4. Förväntat lärande

Kunna benämna vad djuren heter (däggdjur som finns i den svenska skogen)

Utveckla sin förmåga att samtala om bilder, se detaljer, jämföra, urskilja

5. Metod

Undervisningstillfälle 1

Se Film: Klas klättermus från sf.kids

Efteråt möter vi djuren i olika "stationer" där vi sjunger och visar/samtala om hur de ser ut genom: 

 

Rytmik med sång och rörelse

 • björnen sover

 • hoppe hoppe hare

 • igelkott

 • ekorren satt i granen

 • klas - klättermusen (musen)

 • älgarna (älgarna klappar takten)

Sista djur Igelkotten med ett brev: Ta med mig till bilen och lär er mer om mig - vad jag äter, sover och hur jag ser ut.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Undervisningstillfälle 2

Titta på en film om igelkotten (Skrutten på ur.se)

Läsa faktabok om igelkotten. Samtala om hur den ser ut.

 

Yngre barnen: titta på bilder på igelkottar, sjunga om igelkotten och läsa böcker på polyglutt. Sjunga sången om igelkotten

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Undervisningstillfälle 3

Skapa igelkottar i lera med solrosfrö

- samtala om hur igelkotten ser ut, se detaljer, likheter, olikheter

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Undervisningstillfälle 4

 

Räven

- Läsa faktaböcker och samtala om hur den ser ut, vad den äter, sover etc.

- jämföra olikheter och likheter i bilder och med de andra djuren

- Titta på faktafilm om räven

 

Rita av tassavtryck från räven med hjälp av digital teknik genom att projicera upp bild på väggen och rita av på papper

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Dokumentation

 Vi dokumenterar i våra reflektionsunderlag. 

7. Resultat

Barnen återberättar fakta om djuren för både föräldrar, andra barn och pedagoger. Jämför, samtalar, hittar likheter och olikheter mellan djuren både på bild, konkreta material och i leksituationer. 

8. Analys

Vi ser en framgångsfaktor i att vi har undervisat i små grupper med endast 2-3 barn. Barnen har tillägnat sig fakta och kunskap och använt sig av i andra situationer. Vilket förutsätter att vi har god planering och framförhållning hur vi ska organisera dagen och undervisningen.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: