Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet i Förskoleklass

Skapad 2020-01-24 16:32 i Lommarskolan Norrtälje
Grundskola F Svenska som andraspråk
Vi arbetar med att utveckla den språkliga medvetenheten och skapar en grund inför den fortsatta läs och skrivinlärning.

Innehåll

 

Tidsperiod: 

Ht 2020-Vt 2021

Förmågor:

 • Du ska träna din förmåga att berätta och beskriva
 • Du ska träna din förmåga att lyssna och samtala
 • Du ska träna din förmåga att kommunicera med symboler och bokstäver
 • Du ska träna din förmåga att urskilja ord och språkljud

 

Efter avslutat arbete ska du ha fått möjligheten att lära dig att/ mer om:

 • Bli medveten  hur språket är uppbyggt
 • Att kommunicera i tal och skrift
 • Öva på att lyssna, beskriva och återberätta i olika sammanhang
 • Utökat ditt ordförråd
 • Känna igen bokstäver, hur de låter och hur de ser ut.

Hur kan vi arbeta för att komma dit:

Språklig medvetenhet innebär att man börjar uppmärksamma språket, hur det låter och hur det är uppbyggt av ord och meningar.  Detta gör vi genom:

 • Språklekar 
 • Lyssnande lekar
 • Rim och ramsor
 • Långa och korta ord
 • Första och sista ljudet
 • Ord och meningar
 • Presentera bokstäver och bokstavsljud
 • Samling
 • Sagoläsning
 • Berätta och beskriva enskilt och i grupp
 • Ge tillfälle för utvecklande samtal
 • Ipad enskilt och i par
 • Film

Arbetsmaterial bl.a:

 Trulle språkstegen,Trulles sagobok,Trulles storbildsbok.Bokstavståget, skolplus material, Bokstavslandet och Skolverkets    kartläggningsmaterial Hitta språket m.m.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -

Matriser

SvA
Kopia av Hitta språket - Skolverkets kartläggning i förskoleklass

Aktivitet 1 - Vi berättar och skriver

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om.
Eleven kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
Eleven visar intresse för vad andra säger.
Eleven kan förstå en enkel instruktion.

Aktivitet 2 - Vi lyssnar och samtalar

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven visar intresse för högläsning.
Eleven kan delta i samtal om text och bild.
Eleven kan återge ett händelseförlopp.

Aktivitet 3 - Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
Eleven visar intresse för bokstäver.
Eleven kan namnge bokstäver.
Eleven kan skriva sitt eget namn.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

Aktivitet 4 - Vi urskiljer ord och språkljud

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven kan producera rim.
Eleven kan dela upp korta meningar i ord.
Eleven kan urskilja första språkljudet i ord.
Eleven kan dela upp enkla ord i språkljud.
Eleven kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: