Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om fysik och kemi åk 4 Vatten

Skapad 2020-01-24 18:54 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Kemi under temat "Vatten"
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Geografi Biologi Kemi
I tema Vatten ska du få lära dig om vattnets olika egenskaper och former. Bland annat genom arbete i boken Fysik och Kemi, filmer och genomgångar gemensamt. Vi kommer även att utföra experiment som vi dokumenterar.

Innehåll

 

Under hösten ska du få lära dig om vattnets olika egenskaper och former. 

Det här ska du lära dig:

• Rita och förklara vattnets kretslopp

• Kunna förklara vad ytspänning är

• Göra experiment och se samband till fakta du läst om vatten

• Känna till att ämen har olika smältpunkt

• Kunna förstå och förklara viktiga ord och begrepp: 

grundvatten, saltvatten, sötvatten, vattnets kretslopp, fast, flytande, gas, kondensera, avdunstar, smälter, stelnar, ytspänning, ånga, smältpunkt, kokpunkt.

 

Så här kommer du att få visa:

Jag kommer bedöma dig efter nedanstående kunskapskrav utifrån

 

- delaktighet i samtal och resonemang 

- skriftliga inlämningsuppgifter 

- dina dokumentarade undersökningar

 

Så här ska du få göra:

- läsa gemensamt och själv i Boken om fysik och kemi samt skriva ner dina svar i arbetsboken.

- göra undersökningar och experiment som du dokumenterar

- titta på filmer

- lyssna och ta del av kompisarnas kunskap och erfarenheter

- göra en faktatext tillsammans med en klasskamrat som ni ska redovisa muntligt med bildstöd (ex ett collage, bildspel/PPP)

Vi delar upp arbetsområdet i världshav, sötvatten/havsvatten, innanhav, sjöar, polerna. Se uppgift!

 

Lgr 11

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

 

 

Uppgifter

 • Grupparbete Tema Vatten

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: