Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2020-01-24 19:25 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 3 – 9 Motorik Kommunikation Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Målet är att börja skapa en fungerande kommunikationspärm, som kan hjälpa dig under hela skoldagen och även på fritids eller i hemmet. Vi kommer att skapa och lära använda olika widget kartor på ipaden. Målet är att du ska vara delaktig i skapandet (uttrycker dina önskemål under arbetet) och utveckla din förmåga att använda widget bilder/symboler, kroppsspråk, tecken och verbalt språk under hela skoldagen. Målet är att skapa kartor som du kan använda självständigt t.ex på samlingen, när vi har arbetspass och i övriga situationer (när t.ex en konflikt uppstår).

Innehåll

 Förmågor du skall utveckla i ämnesområdet Kommunikation
Samspela med andra
Tolka olika former av kommunikativa uttryck
Använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation

 

I undervisningen kommer vi att arbeta med följande centralt innehåll
Samspela, tala och samtala grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, hur man initierar, upprätthåller och avslutar samspel eller samtal.
Samspela, tala och samtala kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel under rasten, i affären, eller genom digitala kommunikationsverktyg.
Samspela, tala och samtala kroppsspråk, tecken eller tal. Hur man kan uttrycka sin avsikt på olika sätt.
Tolka och förstå. Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
Ämnesspecifika begrepp:  Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation, till exempel för att samspela med andra.

 

Mål i undervisningen (förankrat i kunskapskraven)
Att du kan samspela med andra och uttrycka egna behov med hjälp av din widget-pärm, med kroppsspråk, tecken och/eller med verbalt språk

 

 Aktiviteter/Arbetssätt
Personalen ger dig möjlighet att dagligen uttrycka önskemål (begära) med din widget-pärm
Personalen ger dig möjlighet att uttrycka önskemål med din widget-pärm
Personalen förtydligar konsekvent dina val genom att peka på bilderna och visa med tecken
Personalen använder konsekvent tecknet för “slut” när aktiviteter ska avslutas
Personalen tecknar med dig till sångerna under samlingen

 

Läraren bedömer ditt kunnande inom nedanstående kunskapskrav:
(Grundläggande kunskaper)
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikation.
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
(Fördjupade kunskaper)
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse.
  MOT  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-3
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn.
  VEU  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  1-3
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3

Matriser

MOT VAA VEU KOM ES
Mölndals stad -Kommunikation (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av åk 9. (Efter elevens förutsättningar)
 • KOM   samspela med andra,
 • KOM   tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM   söka information från olika källor, och
 • KOM   använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
 • ES
 • ES   9
 • ES   9
 • KOM
 • KOM
 • KOM
 • KOM
 • KOM  1-3
 • KOM  1-3
 • KOM  1-3
 • KOM  1-3
 • KOM  1-3
 • KOM  1-3
 • KOM   9
 • KOM   9
 • KOM   9
 • KOM   9
 • KOM   9
 • KOM   9
 • KOM   9
 • KOM   9
 • KOM   9
 • KOM   9
 • KOM   9
 • KOM   9
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
...
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
...
Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: