Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia och källkritik

Skapad 2020-01-25 08:34 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Svenska Samhällskunskap
Under det här avsnittet kommer vi arbeta med olika former av massmedia. Vi kommer även att öva oss på den källkritiska förmågan som är viktig i dagens digitala flöden och i samtliga SO-ämnen.

Innehåll

 

Massmedia och källkritik          

 

Centralt innehåll:

I arbetsområdet behandlar vi det här centrala innehållet i samhällskunskap: 

 

… Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

… Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

… Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.

… Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

… Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

 

Undervisning:

 

Avsnittet kommer inledas med genomgång, övningar och film med efterföljande diskussioner. 

Ni kommer få arbeta med frågor och öva på viktiga ämnesord.

I avsnittet ingår också att vi arbetar med källkritik, i ett samarbete med svenskan, där vi kommer att utgå från olika källor från olika massmedier. 

 

 

Bedömning:

Under det här arbetsområdet bedöms du på vilket sätt du har förmågan att:  

... undersöka hur mediala strukturer är uppbyggda och fungerar. 

beskriver samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.  

... resonerar kring fri medias effekt på demokratin

… använda och tillämpa avsnittets begrepp. 

… du kan söka information och då använda olika typer av källor och göra en sammanställning.   

… du kan resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 

 

 

Bedömningen sker vid de här tillfällena:   

 

  • Aktivt deltagande vid lektionerna  

  • Arbete med källkritisk uppgift v.5-6 

 

Lycka till!

Anna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: