Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, år 6

Skapad 2020-01-25 10:03 i Tångaskolan Falkenberg
Grundskola 6 Kemi
Vi ska arbeta med luft. Du kommer bland annat att få lära dig vad luft består av, vad den har för egenskaper och vad man kan använda den till.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få

 • utveckla förmågan att samtala och diskutera
 • utveckla förmågan att utföra experiment och dokumentera dessa
 • lära dig mer om lufts egenskaper och t.ex. förbränning
 • lära dig mer om kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
 • lära dig mer om några naturvetenskapliga upptäckter

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma

 • hur aktivt du deltagit då vi samtalat
 • hur du använder dig av det du lärt dig när du skriver
 • hur självständigt du arbetat då du gjort undersökningar
 • vad du kan om luft

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få

 • titta på och själv utföra experiment
 • se filmer
 • läsa faktatexter
 • svara på frågor
 • dokumentera vad du lärt dig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: