👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN:s barnkonvention

Skapad 2020-01-25 14:52 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
För 24 år sedan sade Förenta Nationerna, FN, ja till konventionen om barnets rättigheter. En konvention är regler, som många länder har kommit överens om. I FN:s barnkonvention finns regler som ska skydda barns mänskliga rättigheter.

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om vilka rättigheter ett barn har.

Innehåll

Innehåll:

 

FN:s barnkonvention

 

Artikel 31 i Barnkonventionen ”Alla barn har rätt till lek, fritid och vila"

 

Artikel 28 i Barnkonventionen ”Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.”

 

Artikel 12 i Barnkonventionen ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad”

 

 Artikel 13 i Barnkonventionen ”Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

 

 

 

Arbetssätt:

 

Vi arbetar med artiklarna i Barnkonventionen utifrån ett arbetsmaterial som heter gåspennan (stanna tiden och lek) 

Vi kommer att:

 

 • läsa
 • samtala
 • sjunga
 • måla

 

 

Bedömning av arbetsområdet:

 

Du ska känna till några artiklar från barnkonventionen.

 

Du ska förstå vad några av artiklarna innebär i skolan eller hemma.

 

 

 

Det finns inga specifika mål i SO för år 1. Vi strävar mot målen i år 3.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3

Matriser

SO
FN:s barnkonvention

På väg att nå förväntade kunskaper.
Förväntade kunskaper för årskursen.
Mänskliga rättigheter och barns rättigheter
Du känner till några av artiklarna i barnkonventionen och du kan ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.