Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering åk 8 kap. 9-12

Skapad 2020-01-26 11:00 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F Moderna språk - språkval
Kapitel 9- 12 Glöm inte att vi har läxa (deberes) varje vecka.

Innehåll

 

Maserskolan

 Pedagogisk Planering

 Spanska åk 8 kapitel 09-12

Syfte: 

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 Mål:

 • Berätta vad du har gjort (Verb perfekt)

 • Berätta var saker finns (lägesprepositioner)

 • Samtala om vad som finns där du bor.

 • Fråga efter vägen

 • Bestämma vad och när du ska träffa någon.

 • Samtala om vad man gör på internet.

Arbetssätt:

 • Läsa och lyssna på texter

 • Tala och samtala

 • Skriftliga övningar

 • Tittar på film i spanska

 • Spela spel på spanska

 • Lyssna på och sjunger sånger 

Examinationer:

 • En läxa per vecka.

 • Skriftligt och muntligt prov i slutet av arbetsområdet.

 • Hörförståelse och läsförståelse.

 Bedömning:

 • Kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, som rör för eleven välbekanta områden.

 • Kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något.

 •  Känna till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används.

 •  Kunna genomföra korta muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand.

 Deberes 1

 Las vacaciones                     Lovet, semestern

De visita                              På besök

En casa de                           Hemma hos

El pariente                           Släktingen

(El) tio                                 Farbror, morbror

(La) tia                                Faster, moster

El/la primo/a                     Kusinen

En total                               Totalt, sammanlagt

El mes                                 Månaden

La excursión                        Utflykten

Fenomenal                          Jättebra         

Solos/-as                             Ensamma

El albergue                          Vandrarhemmet

Casi todo                             Nästan hela

Pienso que                           Jag tycker att

 

 Deberes 2

He hablado                          Jag har talat

Ha pasado                           (Det) har gått

Hemos estado                     Vi  har varit

Habéis nadado                    Ni har simmat

Hemos jugado                     Vi har spelat

He estudiado                       Jag har pluggat

Me ha ayudado                    Han har hjälpt mig

He pasado                           Jag har tillbringat

Lo he pasado                       Jag har haft det

Ha hecho buen tiempo        Det har varit fint väder

Has quedado                       Du har träffat

Ha visitado                          Han har Besök

Han conocido                      De har lärt känna

Hemos llevado                    Vi har tagit med oss

Hemos comido                   Vi har ätit

Ha sido                               Det  har varit

 

Deberes 3

 Salir                                     Gå ut

 Llegar                                  Komma, anlända

 Medianoche                         Midnatt

 Todavía                               Fortfarande

 Llamar                                Ringa

 Varias veces                         Flera gånger

 Tan tarde                             Så sent

 Contestar                             Svarar

 Fumar                                 Röka

 Nada malo                           Inget dåligt

 Ir a la cama                         Gå till sängs

 Buenas noches                     God natt

 Nuevo                                 Ny

 Deberes 4

El dibujo                             Bilden

 La frase                               Meningen

 La oficina de turismo          Turistbyrån

 La libreria                            Bokhandeln

 La farmacia                         Apotek

 El supermercado                 Mataffären

 El parque                            Parken

 La tienda de ropa                 Klädaffären

 La iglesia                             Kyrkan

 El pueblo                            Byn

 El campo                             Landet

 La biblioteca                       Biblioteket

 El barrio                              stadsdelen, kvarteret

 El cine                                 Bion

 El polideportivo                  Idrottshallen

 El restaurante                      Restaurangen                      

 Deberes 5

 Al lado de                            Vid sidan om

Delante de                           Framför

 Enfrente de                         Mittemot

 Detrás de                             Bakom

Debajo de                            Under 

Estar lejos de                       Ligga långt bort

 De todo                               Möjligt

 Cosas así                             Sådana saker

 Estar cerca de                      Ligga nära

 Una calle                             En gata

Una estación de metro        En tunnelbanestation

 Deberes 6 (vägbeskrivning)

 Por aqui cerca                      Här i närheten

La esquina                           Hörnet

 Sabe usted                           Vet ni

 Ir a pie                                 Gå till fots

 Siga recto                            Fortsätt rakt fram

 Continua                             Fortsätt

 La primera calle                   Första gatan

 La segunda calle                  Andra gatan

 A la derecha                        Till höger

  A la izquierda                     Till vänster

 Hasta                                   Fram till

 Cruza                                  Gå över

 Pasa                                     Gå förbi

 Dobla                                   Sväng

 ¿Dónde está?                       Var ligger?

 Después                              Sedan

 Y ahí está                            Och där ligger

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: